vga chuyên đồ họa

-13%

NVIDIA

4.200.000 3.650.000
.