Công ty Minh Đức xin chào các bạn !

Hầu hết khách hàng đến với Minh Đức đều có nhu cầu đổi máy cũ sang máy mới. Hoặc nhiều khi khách hàng muốn thanh lý máy cũ để chuyển sang máy cấu hình tốt hơn nhưng không biết nên làm thế nào. Hơn nữa nếu bán lại cho khách hàng khác thì không được giá cao. Chúng tôi có chương trình thu máy cũ đổi sang máy mới cho khách hàng từ ngày 23 tháng 5, 2020

Banner thu máy tính cũ đổi máy tính mới

Chương trình áp dụng cho toàn bộ khách hàng của Minh Đức PC, không kể số lần áp dụng. Và sẽ tính là dừng chương trình khi chúng tôi có thông báo !

Cách thức tính giá máy cũ

Khách hàng có nhu cầu đổi máy cũ lên máy mới, vui lòng liên hệ trước để chúng tôi tính giá cũ cho quý vị !

Tất cả máy và linh kiện trong máy được tính theo giá thị trường và trừ đi khấu hao của sản phẩm điện tử. Nếu được chấp nhận, bạn có thể mang máy tính cũ của bạn để mang đổi sang cấu hình khác mong muốn !

Các bạn cũng có thể tận dụng một phần máy cũ để có máy mới giá tốt hơn. Nhưng chắc chắn bạn cần liên hệ trước với Minh Đức để đạt được thỏa thuận về giá !

Máy mới được đổi vẫn áp dụng tất cả các chính sách bảo hành hiện tại của sản phẩm !

Cảm ơn và chúc các bạn thành công !