Máy tính chơi game

-8%

ZenX

7.200.0008.700.000
9.600.00011.600.000
-13%
5.300.0006.750.000
-15%
5.350.0006.750.000
8.800.0009.550.000
-13%
5.600.000 4.850.000
-9%
4.800.000 4.350.000

PC GAMING

10.260.00012.420.000
-9%

Gigabyte

7.650.000 6.950.000
.