CPU - bộ vi xử lý

-8%
-7%

Intel

4.890.000 4.550.000
-37%

Intel

1.150.000 730.000
-20%

CPU - bộ vi xử lý

Intel core i3 6100 cũ, giá rẻ

Intel

2.250.000 1.800.000
-11%

CPU - bộ vi xử lý

Intel core i3 9100 New, Full BoX

Intel

3.350.000 2.979.000
-8%
-8%

Intel

650.000 600.000
.